Historia szkoły

Historia szkoły

Najstarsi mieszkańcy naszej okolicy pamiętają istnienie szkoły w Załubicach od roku 1914, co jest zgodne z zapisami w kronice szkoły i ze szkolną dokumentacją, ale są nieliczne głosy, że ma ona więcej niż 90 lat.

Była to początkowo szkoła o jednej izbie lekcyjnej, w której stały ławki o długości dochodzącej do 5 metrów i uczył tylko jeden nauczyciel - Wacław Mierzanowski. Mieściła się ona na granicy Załubice - Wolica. Była to szkoła 3-klasowa, zajęcia odbywały się tylko w okresie zimy, gdyż latem młodzież była zatrudniana w gospodarstwach rolnych. Nauka trwała od godziny 8:00 do późnego wieczora. Nauczyciel zajmował się działalnością społeczną i kulturalną: organizował zajęcia z Przysposobienia Wojskowego i Koło Artystyczne. Z jego inicjatywy w tym czasie zorganizowano w Załubicach sklep ogólnospożywczy na miejscu dawnego karczmiska. Pan Mierzanowski pracował w Załubicach do roku 1920.

W 1920 roku podjęli pracę nowi nauczyciele: pan Rogalski, który został kierownikiem szkoły oraz Michał Popkowicz. Szkoła została powiększona o jeden oddział i stanowiła już szkołę czteroklasową. Pomieszczenia szkolne powiększyły się o 2 izby lekcyjne i 2 pokoje dla nauczycieli. Jedną izbę lekcyjną wynajęto na wsi u pana Pałaszewskiego.

W 1923 roku ze szkoły odszedł kierownik Rogalski, a przybyli nowi nauczyciele: pan Płoński, pani Aniela Kosowa i Natalia Kwapiszewska - polonistka. Wówczas wynajęto kolejne izby lekcyjne u gospodarza Sieradzkiego.

Czytaj więcej...

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.