Informacja dla działkowiczów

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych), położonych na terenie Gminy Radzymin

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Radzyminie ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów ustalono opłatę ryczałtową  w wysokości 120,00 zł za rok oraz opłatę ryczałtową w wysokości 200,00  zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Właściciele domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia  deklaracji w terminie do dnia  31 października 2015r.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów na 2016 r.

Harmonogram

˝OPŁATA ŚMIECIOWA˝ W 2016 ROKU - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie uprzejmie  informuje, że  stawka za wywóz odpadów w 2016 roku nie uległa zmianie. Opłaty, których wysokość jest ustalona na podstawie złożonych przez Państwo deklaracji należy wpłacać bez wezwania  na indywidualny numer konta – do 15 dnia każdego miesiąca.

Czytaj więcej...

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 390 gości oraz 0 użytkowników.