Komunikacja

Komunikacja

autobusOd 12 listopada 2008r. na wniosek UMiG Radzymin miejscowość obsługiwana jest komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego - Warszawa tj. linią podmiejską 734 kursującą na trasie Żerań FSO - Nowe Załubice i z powrotem.

Zobacz rozkład jazdy

 

 

Rozkład kursowania linii R4 i R5 aktualny od 2 stycznia 2016 r.

Północna część gminy (Stare i Nowe Załubice, Borki, Ruda i Arciechów) zostanie obsłużona liniami R4 i R5.

Trasy linii wyglądają następująco:

R4     http://tnijurl.com/linia_zalubice/

R5     http://tnijurl.com/linia_okrezna/

Linia R4 będzie kursowała od poniedziałku do piątku na dotychczasowej trasie do Nowych Załubic, tj. Radzymin, Czartoryskiej 02 ► ul. Weteranów ► ul. Wróblewskiego ► Rejentówka  ► Ruda  ► Stare Załubice ul. Mazowiecka ► Nowe Załubice ul. Opolska ► pętla ul. Opolska

Linia R5 będzie kursowała od poniedziałku do soboty na trasie:

Radzymin, Czartoryskiej 02 ► ul. Weteranów ► ul. Wróblewskiego ► Ruda ► Borki ul. Błękitna (podjazd)  ► Stare Załubice ul. Mazowiecka  ► Borki Zielony Zakątek (podjazd)►  Arciechów ul.  Myszyniec ► ul. Zegrzyńska ► Arciechów pętla ► ul. Zegrzyńska ► Stare Załubice, ul. Mazowiecka ► Nowe Załubice ul. Opolska ► pętla ul. Opolska ►ul. Opolska ► ul. Mazowiecka ► Ruda ►Borki ul. Błękitna (podjazd) ► Ruda ►Rejentówka ►Radzymin, ul. Wróblewskiego► ul. Weteranów ► al. Jana Pawła II ►przystanek Czartoryskiej 01.

Rozkład jazdy

Linie R-4 i R-5

Od  12 stycznia 2016 r., obowiązuje zaktualizowany rozkład jazdy linii R-4 i R-5, zmienione kursy zaznaczone są na czerwono:

linia R -4 R-4 R-5 R-4s R-4 R-5 R-4 R-4 R-5 R-4 R-4 R-5 R-4 R-4 R-5 R-5
Radzymin, Czartoryskiej 02 5:30   6:40 7:10   8:35 `10.45   13.10 14.30   15:20 16:50   18:20 20:05
Radzymin, Wróblewskiego 5:32   6:42 7:12   8:37 10.47   13.12 14.32   15:22 16:52   18:22 20:07
Radzymin, Rejentówka 5:37   6:47 7:17   8:42 10.52   13.17 14.37   15:27 16:57   18:27 20:12
Ruda OSP 5:40   6:50 7:20   8:45 10.55   13.20 14.40   15:30 17:00   18:30 20:15
Ruda, Teresin 02 5:43   6:53 7:23   8:48 10.58   13.23 14.43   15:33 17:03   18:33 20:18
Borki, Błękitna     6:55 7:25   8:50     13.25     15:35     18:35 20:20
Ruda, Teresin     6:57 7:27   8:52     13.27     15:37     18:37 20:22
Stare Załubice - szkoła 5:45   7:00 7:30   8:55 11.00   13.30 14.45   15:40 17:05   18:40 20:25
Stare Załubice – Poczta 01     7:02     8:57     13.32     15:42     18:42 20:27
Stare Załubice, Marcinki 01     7:03     8:58     13.33     15:43     18:43 20:28
Stare Załubice, Wolica 01     7:04     8:59     13.34     15:44     18:44 20:29
Borki, Zielony Zakątek     7:05     9:00     13.35     15:45     18:45 20:30
Arciechów, Myszyniec     7:07     9:02     13.37     15:47     18:47 20:32
Arciechów, Zegrzyńska 01     7:10     9:05     13.40     15:50     18:50 20:35
Arciechów, pętla     7:13     9:08     13.43     15:53     18:53 20:38
Stare Załubice – Poczta 02     7:18     9:13     13.48     15:58     18:58 20:43
Stare Załubice – szkoła 02     7:20     9:15     13.50     16:00     19:00 20:45
Nowe Załubice – Opolska 02 5:46   7:21 7:31   9:16 11.01   13.51 14.46   16:01 17:06   19:01 20:46
Nowe Załubice Opolska 03 5:48   7:23 7:33   9:18 11.03   13.53 14.48   16:03 17:08   19:03 20:48
Nowe Załubice pętla 01 5:50 6:00 7:25 7:35 7:35 9:20 11.05 11:35 13.55 14.50 14:50 16:05 17:10 17:20 19:05 20:50
Nowe Załubice Opolska 03   6:01 7:26   7:36 9:21   11:36 13.56   14:51 16:06   17:21 19:06 20:51
Nowe Załubice Opolska 01   6:03 7:28   7:38 9:23   11:38 13.58   14:53 16:08   17:23 19:08 20:53
Stare Załubice – szkoła 01   6:04 7:29   7:39 9:24   11:39 13.59   14:54 16:09   17:24 19:09 20:54
Ruda, Teresin   6:05 7:30   7:40 9:25   11:40 14.00    14:55 16:10   17:25 19:10 20:55
Borki, Błękitna     7:33     9:28     14.03      16:13   17:28 19:13 20:58
Ruda, Teresin     7:35     9:30     14.05      16:15   17:30 19:05 21:00
Ruda OSP   6:07 7:37   7:42 9:32   11:42  14.07   14:57 16:17   17:32 19:17 21:02
Radzymin, Rejentówka   6:10 7:40   7:45 9:35   11:45 14.10    15:00 16:20   17:35 19:20 21:05
Radzymin, Wróblewskiego   6:13 7:43   7:48 9:38   11:48 14.13    15:03 16:23   17:38 19:23 21:07
Radzymin, Czartoryskiej 01   6:20 7:50   7:55 9:40   11:55 14.20    15:10 16:30   17:45 19:30 21:15

 

Zmiany rozkładu jazdy od dnia 15 lutego 2016 roku. (zmiany na czerwono)

Zmiany zaznaczone kolorem czerwonym dotyczące linii R-4b, polegające na zmianie godzin odjazdu z przystanku  Czartoryskiej 02 z godz. 7.10 na godz. 7.05 w kierunku Nowych Załubic i z powrotem w kierunku Radzymina z przystanku Opolska – pętla z godz. 7.35 na godz. 7.30. Zmiana dotyczy także  linii R-5 polegająca na zmianie godz. odjazdu z godz. 20.05 na godz. 20.10.

Linia R- 4b i R- 5 

linia R -4 R-4 R-5 R-4b R-4 R-5 R-4 R-4 R-5 R-4 R-4 R-5 R-4 R-4 R-5 R-5
Radzymin, Czartoryskiej 02 5:30   6:40 7:05   8:35 10:45   13:10 14:30   15:20 16:50   18:20 20:10
Radzymin, Głowackiego 01 5:32   6:42 7:07   8:37 10:47   13:12 14:32   15:22 16:52   18:22 20:12
Radzymin, Rzeczna 01 5:37   6:47 7:12   8:42 10:52   13:17 14:37   15:27 16:57   18:27 20:17
Ruda, Nadrzeczna 01 5:38   6:48 7:13   8:43 10:53   13:18 14:38   15:28 16:58   18:28 20:18
Ruda, Promienna 01 5:39   6:49 7:14   8:44 10:54   13:19 14:39   15:29 16:59   18:29 20:19
Ruda OSP 01 5:40   6:50 7:15   8:45 10:55   13:20 14:40   15:30 17:00   18:30 20:20
Ruda Kapliczka 01 5:41   6:51 7:16   8:46 10:56   13:21 14:41   15:31 17:01   18:31 20:21
Ruda, Teresin 01 5:43   6:53 7:18   8:48 10:58   13:23 14:43   15:33 17:03   18:33 20:23
Borki, Leszczynowa 01     6.54 7:19   8:49     13:24     15.34     18.34 20.24
Borki, Rekreacyjna 01     6.54 7:19   8:49     13:24     15.34     18.34 20.24
Borki, Błękitna     6:55 7:20   8:50     13:25     15:35     18:35 20:25
Borki, Rekreacyjna 02     6.56 7:21   8:51     13:26     15.36     18.36 20:26
Borki, Leszczynowa 02     6.56 7:21   8:51     13:26     15.36     18.36 20.26
Ruda, Teresin 01     6:57 7:22   8:52     13:27     15:37     18:37 20:27
Stare Załubice – szkoła 2     7:00     8:55     13:30     15:40     18:40 20:30
Stare Załubice – Poczta 01     7:02     8:57     13:32     15:42     18:42 20:32
Stare Załubice, Marcinki 01     7:03     8:58     13:33     15:43     18:43 20:33
Stare Załubice, Zegrzyńska 01     7:03     8:58     13:33     15:43     18:43 20:33
Stare Załubice, Wolica 01     7:04     8:59     13:34     15:44     18:44 20:34
Borki, Zielony Zakątek     7:05     9:00     13:35     15:45     18:45 20:35
Arciechów, Myszyniec 01     7:07     9:02     13:37     15:47     18:47 20:37
Arciechów, Słoneczna 01     7:09     9:04     13:39     15:49     18:49 20:39
Arciechów, pętla     7:13     9:08     13.43     15:53     18:53 20:43
Arciechów Jaworowa 02     7:15     9:10     13:45     15:55     18:55 20:45
Stare Załubice, Pod świerkami 01     7:15     9:10     13:45     15:55     18:55 20:45
Stare Załubice, Zegrzyńska 02     7:16     9:11     13:46     15:56     18:56 20:46
Stare Załubice, Marcinki 02     7:17     9:12     13:47     15:57     18:57 20:47
Stare Załubice – Poczta 02     7:18     9:13     13:48     15:58     18:58 20:48
Stare Załubice – szkoła 02 5:45    7:20  7:25   9:15 11:00   13:50 14:45   16:00  17:05   19:00 20:50
Nowe Załubice – Opolska 02 5:46   7:21 7:26   9:16 11:01   13:51 14:46   16:01 17:06   19:01 20:51
Nowe Załubice, Starorzecze 01 5:48   7:23 7:28   9:18 11:03   13:53 14:48   16:03 17:08   19:03 20:53
Nowe Załubice, Irysowa 01 5:49   7:24 7:29   9:19 11:04   13:54 14:49   16:04 17:09   19:04 20:54
Nowe Załubice Opolska - pętla 5:50 6:00 7:25 7:30 7:30 9:20 11.05 11:35 13:55 14.50 14:50 16:05 17:10 17:20 19:05 20:55
Nowe Załubice, Irysowa 02   6:01 7:26   7:31 9:21   11:36 13:56   14:51 16:06   17:21 19:06 20:56
Nowe Załubice, Starorzecze 02   6:01 7:26   7:32 9:21   11:36 13:56   14:51 16:06   17:21 19:06 20:56
Nowe Załubice Opolska 01   6:03 7:28   7:33 9:23   11:38 13:58   14:53 16:08   17:23 19:08 20:58
Stare Załubice – szkoła 01   6:04 7:29   7:34 9:24   11:39 13:59   14:54 16:09   17:24 19:09 20:59
Borki, Leszczynowa 01     7:31     9:26     14:01     16:11     19:11 21:01
Borki, Rekreacyjna 01     7:32     9:27     14:02     16:12     19:12 21:02
Borki, Błękitna 01/ 02     7:33     9:28     14:03      16:13     19:13 21:03
Borki, Rekreacyjna 02     7:33     9:28     14:03     16:13     19:13 21:03
Ruda, Teresin 02   6:05 7:35   7:35 9:30   11:40 14:05    14:55 16:15   17:30 19:15 21:05
Ruda, Kapliczka 02   6:06 736   7:36 9:31   11:41 14:06   14:56 16:16   17:31 19:16 21:06
Ruda, OSP 02   6:07 7:37   7:37 9:32   11:42  14.07   14:57 16:17   17:32 19:17 21:07
Ruda, Promienna 02   6:07 7:37   7:38 9:32   11:42 14:07   14:58 16:18   17:33 19:18 21:08
Ruda, Nadrzeczna 02   6:08 7:38   7:39 9:33   11:44 14:08   14:58 16:18   17:33 19:18 21:08
Radzymin, Rzeczna 02   6:10 7:40   7:40 9:35   11:45 14:10    15:00 16:20   17:35 19:20 21:10
Radzymin, Przemysłowa 02   6:12 7:42   7:42 9:37   11:47 14:12   15:02 16:22   17:37 19:22 21:12
Radzymin, Wycinki 02   6:14 7:44   7:44 9:39   11:49 14:14   15:04 16:24   17:39 19:24 21:14
Radzymin, Wróblewskiego 02   6:18 7:48   7:48 9:43   11:53 14:18    15:08 16:28   17:43 19:28 21:18
Radzymin, Czartoryskiej 01   6:20 7:50   7:50 9:45   11:55 14:20    15:10 16:30   17:45 19:30 21:20

Objaśnienia:

1.  Linia R-4 kursuje od  poniedziałku do piątku

2.  Linia R-5 kursuje od  poniedziałku do soboty

3. Kurs R-4b  podjazd do Borek (kurs szkolny)  - po przyjeździe  na przystanek Czartoryskiej 01 BUS podjeżdża  do liceum przy ul. Norwida.


 

 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.