Rys historyczny Załubic

Zamierzchłe czasy...

Najstarsze źródła historyczne jakie znaleziono na terenie Załubic i okolic pochodzą z IX wieku. Były to skorupy gliniane, narzędzia kamienne pochodzące według archeologów z cmentarzyska pogańskiego. W XIV wieku ta część Mazowsza, ze względu na pokrywające ją wielkie puszcze, nazywała się Mazowszem Leśnym. Pierwsi osadnicy to drobna szlachta mazowiecka oraz wolni kmiecie. Otrzymywali oni od księcia  duże obszary puszczy, na bardzo dogodnych warunkach, bez jakichkolwiek czynszów ,  na lat dwadzieścia i więcej, jednakże z obowiązkiem  karczowania lasów, zakładania stałych osad  i stawania do walki w razie potrzeby.

Pierwsze znane dokumenty o Załubicach pochodzą z XIV wieku. W jednym z nich Jan Książę Mazowiecki, potwierdza w roku 1386 sprzedaż wsi Załubice za 90 grzywien. W tym samym roku, Książę Jan zezwolił na zmianę prawa lokacyjnego Załubic z polskiego na prawo chełmińskie, dające możliwość szerokiego samorządu oraz uprawiania rzemiosła. Chodziło między innymi o plecenie koszy z łubów, które dzisiaj nazywamy łubiankami. Stąd, jak można przypuszczać, pochodzi nazwa wsi Załubice.

Czytaj więcej...

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.