Harmonogram odbioru odpadów na 2016 r.

Harmonogram

˝OPŁATA ŚMIECIOWA˝ W 2016 ROKU - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie uprzejmie  informuje, że  stawka za wywóz odpadów w 2016 roku nie uległa zmianie. Opłaty, których wysokość jest ustalona na podstawie złożonych przez Państwo deklaracji należy wpłacać bez wezwania  na indywidualny numer konta – do 15 dnia każdego miesiąca.

Odpady segregowane

BORKI, ARCIECHÓW,  ŁĄKI RADZYMIŃSKIE,   REJENTÓWKA, ZAŁUBICE STARE, ZAŁUBICE NOWE, RUDA, OPOLE, POPIELARZE

13 styczeń
10 luty
09 marzec
08 kwiecień
11 maj
08 czerwiec
13 lipiec
10 sierpień
09 wrzesień
12 październik
09 listopad
09 grudzień

Worki z surowcami będą odbierane w godzinach 6.00-20.00

 


 

Odpady zmieszane oraz pozostałość po segregacji

Uwaga! Wywozy w środy w godz. 6.00 - 20.00

Rejon VIII - wywozy we środy

Arciechów, Popielarze, Nowe Załubice, Stare Załubice, Ruda, Borki

13 styczeń
27 styczeń
10 luty
24 luty
09 marzec
23 marzec
06 kwiecień
20 kwiecień
04 maj
18 maj
01 czerwiec
15 czerwiec
29 czerwiec
13 lipiec
27 lipiec
10 sierpień
24 sierpień
07 wrzesień
21 wrzesień
05 październik
19 październik
02 listopad
16 listopad
30 listopad
14 grudzień
28 grudzień


 

Wywóz liści i trawy 

BORKI, ARCIECHÓW, REJENTÓWKA, ZAŁUBICE STARE, ZAŁUBICE NOWE, RUDA, OPOLE, POPIELARZE.

18 kwiecień
23 maj
20 czerwiec
18 lipiec
22 sierpień
19 wrzesień
17 październik
21 listopad

Worki z trawą i liśćmi będą odbierane w godzinach 6.00-20.00


 

Odpady elektryczne i wielkogabarytowe (zużyte meble)

2 czerwca oraz 8 listopada 2016 r.

ŁĄKI, BORKI, STARE ZAŁUBICE, NOWE ZAŁUBICE, ARCIECHÓW, RUDA, ŁOSIE,  REJENTÓWKA, OPOLE, POPIELARZE.


  

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Przedstawiamy poniżej harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty)

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez firmę:

 

P.P.U.H. "IMPERF" s.c

Dariusz Szpański i Gabriel Staniec

ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin

w godz. 08.00 - 16.00

 
Autor informacji:
Grażyna Szczepańska

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODADÓW SEGREGOWANYCH W 2016 r.


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY RADZYMIN W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.
Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie stwarza  możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków własnych Gminy.
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską:
-  planem gospodarki odpadami,
-  regulaminem utrzymania czystości i porządku
Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu miasta i gminy Radzymin, mogą ubiegać się o bezgotówkowe dofinansowanie w/w działań.
W ramach tego dofinansowania Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie zapewnia bezpłatny odbiór przez  firmę wyłonioną w przetargu, odpowiednio zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Aby ubiegać się o w/w dofinansowanie trzeba złożyć:
1. Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wraz z oceną ich stanu.
2. Wniosek o dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ewentualne zapytania prosimy kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – tel. 22 786 62 92 wew. 60

Do pobrania:

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA


 

OCENA STANU MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY UZYSKALI DECYZJĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI WYTWARZANYMI W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Źródło: UMiG Radzymin


19 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo

Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie informuje, że firma P.P.U.H. IMPERF s.c. z siedzibą ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin, zajmująca się odbiorem odpadów na terenie naszej gminy jest w trakcie rozprowadzania skorygowanych kodów kreskowych na poszczególne frakcje odpadów segregowanych. W związku z powyższym segregowane odpady będą odbierane bez kodów kreskowych do dnia 31.03.2015 r.

Po tym terminie właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów zobowiązani są do naklejania przedmiotowych kodów na worki z surowcami wtórnymi.

Uwaga!

W przypadku złej segregacji odpadów w/w Firma pozostawi w skrzynce na listy odpowiednią informację, typu:

Opracowanie:
Dominik Kaca – insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami


 

 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.