POGODA

OSTATNIO DODANE

Wyniki Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

logo

Przedstawiamy końcowe wyniki głosowania na projekty w 2. edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Na pierwszych miejscach w głosowaniu uplasowały się projekty zakupu komputerów dla uczniów szkół w Słupnie i w Radzyminie oraz projekty promujące sport i rekreację.

W głosowaniu wzięło udział 38% mieszkańców uprawnionych do głosowania, czyli blisko 8 tysięcy osób, co stanowi dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji.

„Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie wzrost frekwencji w głosowaniu i ogromne zaangażowanie społeczeństwa w Budżet Obywatelski na rok 2017” – mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. „Udział blisko 8 tysięcy osób sprawił, że przymiotnik „obywatelski” jest jak najbardziej na miejscu. Po pierwszej, ubiegłorocznej edycji Mieszkańcy uwierzyli, że ich pomysły mogą zmieniać naszą wspólną przestrzeń i rozwiązywać problemy lokalnej społeczności. Zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim 2017 odpowiadają przede wszystkim na potrzeby społeczne w zakresie rekreacji, sportu, kultury i edukacji – dla mnie to niezwykle ważna informacja, uzupełniająca strategiczne plany rozwoju gminy Radzymin."

Najwięcej głosów zdobył projekt „Nowoczesna szkoła”, którego autorzy zaplanowali zakup 15 nowoczesnych zestawów komputerowych do szkoły w Słupnie. Na drugim miejscu uplasował się projekt „Baw się razem z nami” dotyczący budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Ciemnem. Zakłada powstanie ogrodzonego placu ze zjeżdżalnią, huśtawkami i zjazdem linowym. Każdy z projektów zdobył ponad 1000 głosów. Kolejne miejsca na liście projektów do realizacji zajęły: projekt stworzenia mobilnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Eleonory Czartoryskiej oraz budowa siłowni „pod chmurką” w miejskim parku. Mieszkańcom spodobały się także pomysły na urządzenie zieleni w Nadmie, rozwój sekcji koszykówki w Radzyminie, modernizację boiska szkolnego, organizację zabaw tanecznych, modernizację sceny w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie czy budowę pomnika Jana Pawła II na Cmentarzu Poległych 1920. W sumie do realizacji zakwalifikowano 11 projektów spośród 28 poddanych głosowaniu. Łączna wartość projektów do realizacji wynosi 600 tys. zł, które będą pochodziły z przyszłorocznego budżetu Gminy Radzymin. Wyniki głosowania zgodnie z regulaminem weryfikował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

„Na podkreślenie zasługuje fakt, iż  wybrane do realizacji projekty dotyczą różnych kompetencji gminy, terenów wiejskich i miejskich  oraz wielu sfer życia” – mówi Halina Grzelak, kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin. Wśród skierowanych do realizacji projektów znalazły się cztery dotyczące rekreacji i infrastruktury sportowej, dwa dotyczące zakupu nowoczesnych technologii, dwa związane z kulturą, dwa projekty aranżujące przestrzeń miejską oraz jeden związany z bezpieczeństwem na drogach.

Głosowanie na Radzymiński Budżet Obywatelski trwało od 15 do 30 listopada. Każdy z mieszkańców gminy, który ukończył 16 lat mógł oddać głos na trzy wybrane projekty listownie, poprzez platformę internetową  lub stacjonarnym punkcie wyborczym. Po podliczeniu głosów powstała lista rankingowa projektów, o których kolejności decydowała liczba zdobytych punktów. Blisko 55% osób zdecydowało się zagłosować elektronicznie. To znaczący wzrost w porównaniu z pierwszą edycją Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego, w której formę elektroniczną wybrało 38% uprawnionych do głosowania.

Przedstawiamy poniżej listę projektów wybranych do realizacji, zaś dokumenty w formacie PDF można pobrać tu: 
Lista projektów wybranych do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (PDF)
Lista rankingowa projektów w ramach Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (PDF)

Pełne informacje nt. Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 znajdują się na stronie BIP Gminy Radzymin w sekcji Konsultacje Społeczne.

Projekty wybrane do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Lp. Nazwa projektu Opis projektu

Szacunkowy

koszt

Liczba głosów

ważnych

 1. Nowoczesna szkoła

Zakup 15 zestawów komputerowych do Zespołu Szkół w Słupnie – inwestycją w nowe technologie dla lokalnej społeczności.                                          

Projektodawca: Monika Wącek-Krysiak 

33 000,00 zł 1232
 2. Baw się razem z nami

Utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem. 

Projektodawca: Monika Sztuka-Brzezińska 

148 940,70 zł 1047
 3. Szkoła XXI w. – mobilna pracownia komputerowa 
w  Zespole Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Zakup mobilnej pracowni komputerowej jako nowoczesnej pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

 Projektodawca: Mateusz Kopyt 

85 000,00 zł 824
 4. Budowa siłowni zewnętrznej 
w Parku Księżnej Eleonory Czartoryskiej

Urządzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej siłowni zewnętrznej w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz wypromować zdrowy tryb życia.

 

Projektodawca: Karolina Sochacka 

42 700,00 zł 782
 5. „Jaworówka w kwiatach” - urządzenie zieleni w Sołectwie Nadma Stara

Poprawa estetyki otoczenia poprzez nasadzenia zieleni niezagospodarowanych terenów wzdłuż ulicy Jaworówka w Nadmie.

 

Projektodawca: Izabela Paciorek 

15 000,00 zł 725
 6. Rozwój sekcji koszykówki 
w Radzyminie

Promowanie aktywnego trybu życia i kultury fizycznej poprzez rozwój sekcji koszykówki w Radzyminie.Projekt obejmuje treningi pod okiem licencjonowanego trenera dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Radzymin. 

 

Projektodawcy: Damian Obłuski, Radosław Boguś, Marcin Karczmarczyk, Dominik Sobański, Andrzej Skłudzki 

20 000,00 zł 723
 7. Modernizacja boiska szkolnego

Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej i bezpiecznego uprawiania sportu poprzez  modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie.

 

Projektodawcy: Tadeusz Jędrasik, Tomasz Wąsik, Elżbieta Jeleń, Ewa Wnuk 

115 000,00 zł 708
 8. Zabawa taneczna pod gwiazdami

Uatrakcyjnienie życia kulturalnego na terenach wiejskich poprzez organizację ogólnodostępnych imprez rozrywkowych- dla dzieci, młodzieży i dorosłych

- w sześciu sołectwach  wraz z poprawą infrastruktury kulturalnej w sołectwie Wolica poprzez zakup i montaż podestu scenicznego.

 Projektodawca: Katarzyna Stokowska 

25 000,00  zł 689
 9. Pomnik Papieża Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą żołnierzy polskich poległych w 1920 r.)

Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie lub obok Cmentarza na tzw. lądowisku Pomnik przedstawiać będzie modlącego się na klęczniku Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w 1920 r.). Powstanie pomnika Jana Pawła II będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta „Cudu nad Wisłą” za Jego pontyfikat, a także za wizytę w Radzyminie w dniu 13 czerwca 1999 roku.

Projektodawca: Mirosław Jusiński 

96 000,00  zł 608
 10. „Lepsza scena” modernizacja sceny na Sali Koncertowej 
im. F. Chopina 

Poprawa warunków korzystania z sali koncertowej w Radzyminie  poprzez zakup kulis oraz cyfrowego miksera.

 Projektodawcy: Urszula Hanna Wyszyńska-Pietrak, Beata Czerniec, Małgorzata Dominiak, Marek Świerczewski, Justyna Lis 

16 110,00 zł 414
 11. Bezpieczne Borki

Zakup i montaż dwóch luster drogowych oraz słupka przystankowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Borki.

 Projektodawca: Sławomir Ludwiniak 

1 200,00 zł 80

 

RAZEM

 

597 950,70 zł  

 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.