W związku z wejściem w życie w dniu 4 listopada 2016 r. rozporządzenia MRiRW (Dz.U. poz. 1858) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ARiMR uruchomiła pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w 2015 i 2016 r.

Producenci rolni, którzy zainteresowani są wnioskowaniem o przyznanie takiego wsparcia będą mogli do końca 2016 roku ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o pomoc kopii protokołu oszacowania szkód, na którym wojewoda potwierdza ich wystąpienie, rolnicy zainteresowani wnioskowaniem i nie posiadający na swoich protokołach z oszacowania strat potwierdzenia wojewody mogą dostarczyć  protokoły do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2016 r. do godziny 1400celem przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Szczegóły dotyczące wsparcia:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchamia-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-kleskami-zywiolowymi.html

Informacja znajduję się również na naszej stronie BIP:

http://bip.radzymin.pl/index.php?id=635&a=9200&n_id=13360

Źródło UMiG Radzymin


 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.