Więcej szczegółów nt. dalszych etapów Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wkrótce i w poniższym piśmie od Krzysztofa Chacińskiego, Burmistrza Radzymina:


Szanowni Państwo,

zakończył się etap weryfikacji projektów złożonych do II edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, podczas którego projekty były oceniane pod względem formalnym, prawnym i finansowym. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Projektodawcom za zaangażowanie i wysiłek włożony w ich przygotowanie.  Złożono w sumie 30 projektów - przemyślanych pomysłów na zmiany w obszarze różnych spraw społecznych, ważne dla lokalnego rozwoju i podniesienia jakości życia. Większość projektów reprezentuje wysoki poziom merytoryczny. Potwierdzają to wyniki weryfikacji. Pozytywnie ocenionych zostało ponad 93 % wniosków. Merytoryczna ocena propozycji zadań – pod kątem ich zasadności i przydatności dla lokalnej społeczności - zostanie oddana mieszkańcom, zgodnie z istotą procesu partycypacyjnego. Ostatecznie do głosowania zakwalifikowanych zostało 28 projektów o wartości szacunkowej ponad 2 mln. zł (lista projektów w załączeniu).

Zachęcam do zapoznania z przygotowanym materiałem, do analizy i sprawdzenia jakie pomysły warto poprzeć. Szczegółowe opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. Głosowanie na projekty będzie możliwe w dniach 15-30 listopada 2016 roku. Przypominam, iż można głosować w Internecie, poprzez systemwww.budzetobywatelski.radzymin.pl, poprzez wypełnienie karty do głosowania w wersji papierowej i wrzucenie do urny, przysyłając pocztą na adres Urzędu. Punkty do głosowania rozmieszczone będą na terenie całej gminy w taki sposób, aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość oddania głosu. Pełna lista punktów zostanie wkrótce upubliczniona.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do dnia 15 grudnia 2016 r.                                                    

Łączę wyrazy szacunku
Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

                                                                                              Prezentujemy listę projektów do głosowania i plakat:

Obraz na stronie przechwytywanie.jpg


 
 
 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.