POGODA

OSTATNIO DODANE

Budżet Obywatelski 2017 - lista projektów

logoZnamy już listę pomysłów zgłoszonych do 2. edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego, które przeszły weryfikację formalną, prawną i finansową. Znalazło się na niej 28 projektów o łącznej wartości 2,2 mln.

Na listę trafiły m.in. projekty o charakterze kulturalnym, sportowym, proponujące rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, promujące pomysły na jej funkcjonalne zagospodarowanie oraz projekty edukacyjne. Kolejnym punktem prac nad 2. edycją Radzyminskiego Budżetu Obywatelskiego jest trwajacy do 30 października etap wnoszenia odwołań od decyzji weryfikacyjnych. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona 31 października. Od 15 do 30 listopada mieszkańcy Gminy Radzymin będą głosować na najciekawsze ich zdaniem pomysły.

Zobacz listę projektów zweryfikowanych pozytywnie

Lp. Nazwa projektu Krótki opis Szacunkowy koszt
1.       

Rozwój sekcji koszykówki

w Radzyminie

Promowanie aktywnego trybu życia i kultury fizycznej poprzez rozwój sekcji koszykówki w Radzyminie. Projekt obejmuje treningi pod okiem licencjonowanego trenera dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Radzymin. 

Projektodawca: Damian Obłuski, Radosław Boguś, Marcin Karczmarczyk, Dominik Sobański, Andrzej Skłudzki

20 000,00 zł
2.        Dyskusyjny Klub Filmowy

Powstanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Sali Koncertowej Biblioteki Publicznej w Radzyminie. Projekcje filmów ambitnych kierowanych do wymagającego widza.

Projektodawca: Jarosław Kawecki

10 000,00 zł
3.        Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżnej Eleonory Czartoryskiej

Urządzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej siłowni zewnętrznej w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim,  niezależnie od wieku i umiejętności dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz wypromować zdrowy tryb życia.

Projektodawca: Karolina Sochacka

42 700,00 zł
4.        Bezpieczna Szkolna

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i rodziców poprzez   wybudowanie 30 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Nadmie (trzykrotne zwiększenie miejsc parkingowych).

Projektodawca: Marek Brodziak

138 000,00 zł
5.        Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ulicy Norwida w Nowym Słupnie poprzez wybudowanie dwóch progów zwalniających na w celu ograniczenia prędkości pojazdów.

Projektodawca: Agnieszka Głębocka

42 000,00 zł
6.        Bezpieczniej do szkoły z Osiedla Reymonta - budowa chodnika przy ul. T. Różewicza wraz z jego oświetleniem, wykonanie przejścia dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Różewicza w Radzyminie wraz z jego oświetleniem i wykonaniem przejścia dla pieszych przez ul. M. Konopnickiej

Projektodawca: Piotr Stach

128 000,00 zł
7.        Pomnik Papieża Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą żołnierzy polskich poległych w 1920 r.)

Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku lub obok Cmentarza na tzw. lądowisku. Pomnik przedstawiać będzie modlącego się na klęczniku Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w 1920 r.). Powstanie pomnika Jana Pawła II będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta „Cudu nad Wisłą” za jego pontyfikat, a także za wizytę w Radzyminie w dniu 13 czerwca 1999 roku.

Projektodawca: Mirosław Jusiński

96 000,00 zł
8.        Skwer C.K. Norwida – zakątek wielkiego poety

Zagospodarowanie terenu działki nr 1, przyległej do pasa drogowego ul. Norwida w Radzyminie (obręb 05-06) pod skwer C.K. Norwida. Inwestycja będzie służyła upamiętnieniu w Radzyminie wybitnego poety związanego z naszą miejscowością. Skwer C.K. Norwida będzie stanowił również atrakcyjne miejsce do wypoczynku,rekreacji i integracji społecznej.

Projektodawca: Piotr Rembelski

150 000,00 zł
9.        Rodzinny Piknik Integracyjny

Rodzinny piknik integracyjny we wsi Łosie zachęcający mieszkańców do wspólnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Projektodawca: Agnieszka Ducka

15 000,00 zł
10.    Wiaty przystankowe we wsi Łąki

Zakup i postawienie sześciu wiat na przystankach usytuowanych wzdłuż ul. Weteranów w Łąkach co poprawi warunki korzystania z transportu publicznego przez mieszkańców gminy.

Projektodawca: Julita Krzyżewska

50 000,00 zł
11.    Przyjazna dla każdego przestrzeń publiczna w Słupnie

Poprawa jakości przestrzeni publicznej w Słupnie poprzez modernizację, zagospodarowanie i atrakcyjne wyposażenie „terenu placu zabaw”.

Projektodawca: Agnieszka Kacprzak

120 000,00 zł
12.    Modernizacja boiska szkolnego

Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej i bezpiecznego uprawiania sportu poprzez  modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie.

Projektodawca: Tadeusz Jędrasik, Tomasz Wąsik, Elżbieta Jeleń, Ewa Wnuk

115 000,00 zł
13.    Dostosowanie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie do obowiązujących standardów w zakresie ograniczenia hałasu.

Wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie w zakresie akustyki obiektu w celu dostosowania sali do obowiązujących standardów użytkowania.

Projektodawca: Wiesław Solarz

150 000,00 zł
14.    Nowoczesna szkoła

Zakup 15 zestawów komputerowych do Zespołu Szkół w Słupnie – inwestycją w nowe technologie dla lokalnej społeczności.

Projektodawca: Monika Wącek-Krysiak

33 000,00 zł
15.    Bezpieczne Borki

Zakup i montaż dwóch luster drogowych oraz słupka przystankowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Borki.

Projektodawca: Sławomir Ludwiniak

1 200,00 zł
16.    Wspólna przestrzeń dla edukacji, integracji i zabawy w Łosiu

Modernizacja i adaptacja budynku starej szkoły w Łosiu oraz rewitalizacja jej najbliższego otoczenia w celu utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Projektodawca: Ewelina Kostrzewa

84 000,00 zł
17.    Boisko pod klucz we wsi Cegielnia

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej na działce 167 we wsi Cegielnia – poprawa warunków uprawiania kultury fizycznej, rekreacji i sportu.

Projektodawca: Agnieszka Krawucka

130 000,00 zł
18.    Modernizacja sceny na Sali koncertowej im. F. Chopina  „Lepsza scena”.

Poprawa warunków korzystania z sali koncertowej poprzez zakup kulis oraz cyfrowego miksera.

Projektodawca: Urszula Hanna Wyszyńska-Pietrak, Beata Czerniec, Małgorzata Dominiak, Marek Świerczewski, Justyna Lis

16 110,00 zł
19.    Czysty park

Poprawa estetyki Parku im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie poprzez przycinkę drzew i montaż odstraszaczy elektronicznych ptaków.

Projektodawca: Mariusz Wilkowski

57 000,00 zł
20.    Boisko wielofunkcyjne

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Starych Załubicach (teren przyległy do placu zabaw) - poprawa warunków uprawiania kultury fizycznej, rekreacji i sportu.

Projektodawca: Ewelina Jakubik

130 000,00 zł
21.    Baw się razem z nami.

Utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem.

Projektodawca: Monika Sztuka-Brzezińska

148 940,70 zł
22.    Podest sceniczny dla Sierakowa

Zakup modułowego podestu scenicznego na potrzeby imprez kulturalnych w Sierakowie.

Projektodawca: Piotr Dąbrowski

32 540,00 zł
23.    Szkoła XXI w. – mobilna pracownia komputerowa w Zespole Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Zakup mobilnej pracowni komputerowej jako nowoczesnej pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

Projektodawca: Mateusz Kopyt

85 000,00 zł
24.    Nasz wymarzony plac zabaw

Wyposażenie placu zabaw w Wiktorowie przy ul. Radosnej poprzez zakup atrakcyjnych urządzeń zabawowych, co przyczyni się do uatrakcyjnienia tego miejsca dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projektodawca: Hanna Karpińska

80 000,00 zł
25.    Bezpieczna „Nowa” – budowa chodnika na ulicy Nowej w Nadmie

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez budowę chodnika w ul. Nowej w Nadmie.

Projektodawca: Robert Paciorek

150 000,00 zł
26.    „Jaworówka w kwiatach” – urządzenie zieleni w Sołectwie Nadma Stara

Poprawa estetyki otoczenia poprzez nasadzenia kwiatowe niezagospodarowanych terenów wzdłuż ulicy Jaworówka w Nadmie.

Projektodawca: Izabela Paciorek

15 000,00 zł
27.    Zabawa taneczna pod gwiazdami

Uatrakcyjnienie życia kulturalnego na terenach wiejskich poprzez organizację ogólnodostępnych imprez rozrywkowych - dla dzieci, młodzieży i dorosłych - w sześciu sołectwach  wraz z poprawą infrastruktury kulturalnej w sołectwie Wolica poprzez zakup i montaż podestu scenicznego.

Projektodawca: Katarzyna Stokowska

25 000,00 zł
28.    Radzymińska Przestrzeń Kreatywna – CO: Working

Utworzenie Radzymińskiej Przestrzeni Kreatywnej Coworking - pełniącą m.in. rolę  inkubatora przedsiębiorczości dla start-upów, przestrzeni kreatywnej dla lokalnych twórców, stanowiącej miejsce integracji młodych przedsiębiorców, wymiany doświadczeń, miejsce kreatywności i inicjowania wspólnych przedsięwzięć a także służącej szeroko rozumianej integracji społecznej.

Projektodawca: Anna Gawrońska-Piotrowska

138 600,00 zł
RAZEM

2 203 090,70 zł

Zobacz listę projektów w PDF-ie  

Więcej informacji o 2. edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na naszym BIP

Źródło: UMiG Radzymin


↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.