Na ratunek zwierzętom

Wiele interwencji Eko Patrolu dotyczy zwierząt bezdomnych, dzikich i gospodarskich. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania patrolu jego pracownicy odłowili 78 bezdomnych psów i kotów. Złapane zwierzęta przewieziono do lecznicy współpracującej z radzymińskim Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami. Wszystkim czworonogom zapewniono fachową opiekę weterynaryjną. Niektóre z nich znalazły nowy dom, inne trafiły do schroniska, gdzie mają szansę na znalezienie nowego opiekuna.  Eko Patrol sprawdza także warunki, w jakich hodowane są zwierzęta gospodarskie. Kontrole odbywają się wspólnie z inspektorem ds. rolnictwa.

Oprócz tego pracownicy patrolu podjęli interwencje ratujące ranne dzikie zwierzęta. Do „Ptasiego Azylu” - specjalistycznego szpitala dla dzikiego ptactwa, przewieźli m.in. łabędzia krzykliwego oraz dwa bociany białe. Uratowali także kozła (samca sarny) zaplątanego rogami w ogrodzenie z drutu kolczastego, małego jeża zagubionego w centrum miasta oraz ranną sowę. Nietypową akcją było odłowienie dwóch zaskrońców, których rekordowe rozmiary wystraszyły właścicieli nieruchomości, gdzie znaleziono chronione gady.

 Obraz na stronie foto_4.jpgKontrole terenowe

W pierwszym półroczu swojej działalności Eko Patrol przeprowadził kilkaset kontroli sprawdzających gospodarowanie odpadami i wywozem nieczystości przez podmioty gospodarcze  i osoby fizyczne. Skontrolowali m.in. ponad pięćdziesiąt nieruchomości prywatnych oraz rachunki dotyczące wywozu nieczystości płynnych. Na wybranych nieruchomościach strażnicy sprawdzili, czy właściciele wybudowali szamba oraz czy nieczystości nie są odprowadzane do  rowów melioracyjnych.

Eko Patrol skontrolował także podmioty gospodarcze pod kątem posiadania obowiązkowych umów na wywóz nieczystości stałych. W ośmiu przypadkach odnotowano brak takich umów u firm z Nowych i Starych Załubic oraz Arciechowa. Raport z kontroli stał się podstawą działań Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami, których efektem było zmuszenie firm zaśmiecających środowisko naturalne do zawarcia umów na wywóz odpadów.  Ponadto Eko Patrol monitoruje punkty gromadzenia odpadów na terenach rekreacyjnych. Dba o to, aby miejsca najchętniej odwiedzane przez turystów były utrzymane w czystości. 


W stronę rozwoju kompetencji i zaufania

Rosnąca liczba interwencji podejmowanych przez Eko Patrol potwierdza słuszność utworzenia tego typu jednostki. Jej nazwa oraz zdefiniowany zakres działań są dla mieszkańców wskazówką do kogo mogą się zwrócić o pomoc w sprawach związanych z szeroko rozumianą ekologią. Zadania, które mogły dotychczas budzić wątpliwości, czy ich realizacja leży w kompetencji policji lub straży pożarnej, zostały przypisane Eko Patrolowi.

Obraz na stronie eko_patrol_ekipa_1.jpgLiczba zgłoszeń kierowanych do Eko Patrolu świadczy o rosnącym zaufaniu do jego funkcjonariuszy. Chcąc podtrzymać tę tendencję Eko Patrol będzie dążył do zwiększania kompetencji swoich pracowników poprzez system szkoleń oraz sukcesywne wyposażanie patrolu w specjalistyczny sprzęt. Mając na celu dalszy wzrost efektywności Eko Patrol będzie także starał się przyśpieszyć przyjmowanie zgłoszeń z prośbą o interwencję. Warto jednak pamiętać, że charakter pracy Eko Patrolu może utrudniać szybki kontakt z jego pracownikami. Strażnicy często podejmują działania na obszarach o utrudnionym dostępie do sieci komórkowych oraz biorą udział w trudnych akcjach odławiania bezdomnych czy dzikich zwierząt. Warto wówczas pozostawić na poczcie głosowej wiadomość z telefonem kontaktowym, co umożliwi pracownikom Eko Patrolu zajęcie się nowym zgłoszeniem.


Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.