POGODA

OSTATNIO DODANE

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Radzymin

HerbŚnieżna zima to dla wszystkich zarządców dróg, w tym i Gminy Radzymin, poważne wyzwanie. Na naszym terenie jest ponad 225 km dróg gminnych. Staramy się cały czas poprawiać jakość odśnieżania. Niejednokrotnie jednak nawet najlepiej przygotowane zadanie nie sprosta nagłym załamaniom pogody i nie ma możliwości, by w ciągu kilku godzin odśnieżyć wszystkie drogi należące do gminy.

W takich warunkach jesteśmy w stanie łagodzić skutki zimy, ale nie w pełni nie je likwidować. Naszym priorytetem jest w pierwszej kolejności dbać o drożność dróg, a następnie o ich jak najlepszą przejezdność.

Poniższy artykuł zawiera najważniejsze informacje natury formalno-prawnej, organizacyjnej i technicznej odnośnie zimowego utrzymania dróg w Gminie Radzymin.

I Ogólne zasady prowadzenia akcji zimowej

1. Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcach dróg.

2. Zarządca dróg korzysta z firmy zewnętrznej, wyłonionej w przetargu na utrzymanie zimowe dróg.

3. Jednocześnie Zarządca dróg prowadzi akcję zimową w oparciu o własny stan zatrudnienia, własne środki materiałowo-techniczne i finansowe w zakresie odśnieżania chodników i wybranych odcinków dróg.  

4. Odśnieżanie dróg wewnętrznych należy do zarządcy lub właściciela nieruchomości. Drogi te nie należą do grupy dróg publicznych. Właściciel nieruchomości ma obowiązek samodzielnie zadbać o utrzymanie chodnika (m.in. odśnieżanie chodnika), a dokładnie odcinka, który przylega bezpośrednio do nieruchomości.

II Zasady zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Radzymin

 1. Podział dróg według standardów utrzymania w zimie.

Wszystkie drogi zarządzane przez Gminę Radzymin zostały podzielone i zakwalifikowane do dwóch z sześciu standardów zimowego utrzymania dróg.

1. W pierwszej kolejności odśnieżane i utrzymywane będą drogi w V standardzie dróg określonych w Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Są to drogi po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa, dowóz dzieci do szkół oraz główne ulice asfaltowe w gminie.

2. W drugiej kolejności odśnieżane i utrzymywane będą drogi w VI standardzie dróg. Są to wszystkie pozostałe drogi: utwardzone tłuczniem, utwardzone frezem asfaltowym, gruntowe, po których odbywa się ruch lokalny, oraz drogi dojazdowe do nieruchomości.

2. Przyjęte wytyczne

W warunkach zimowych wszystkie drogi gminne będą utrzymywane w standardach przyjętych przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. W przypadku umiarkowanych warunków atmosferycznych, które nie powodują konieczności częstych interwencji, standard utrzymania może być wyższy. Jednak w sytuacji, gdy warunki zimowe będą znacznie gorsze od średniej, usuwanie ich skutków może się przeciągnąć w czasie. utrzymanie dróg jest wykonywane na bieżąco w ramach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

3. Ważne zasady bezpieczeństwa

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym, niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Nie należy wyprzedzać na drodze, gdy pracuje sprzęt do odśnieżania oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które stoją na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania.

III Wykaz dróg nie będących w zarządzie Gminy Radzymin

Gmina Radzymin jest zarządcą dróg gminnych i tym samy na niej ciąży obowiązek ich zimowego utrzymania. Jest to ponad 225 km dróg na terenie naszej gminy, za wyjątkiem wymienionych poniżej dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

1. Drogi Krajowe:

Droga Krajowa S8 oraz drogi serwisowe przyległe do trasy S8 – zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, telefon – (22) 786-51-21

2. Drogi Wojewódzkie:

635 Al. Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja

Zarządcą dróg jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, telefon – (22) 776-23-33

3. Drogi Powiatowe

4337W ul. Korczaka - Wiktorów -od skrzyżowania z DW Nr 635 - gr. z Gminą Klembów.
4356W Jana Pawła II - Kardynała Wyszyńskiego - od skrzyżowania z DW Nr. 635  do Zwierzyńca do DP Nr. 4317W
4338W Wolica - Załubice Stare- Opole -od granicy powiatu Legionowo -  do granicy z Gminą Dąbrówka
4301W Załubice  - Arciechów - od skrzyż. z DP Nr 4338W
4302W Wróblewskiego -Rejentówka - Ruda - Stare Załubice - od skrzyżowania z ul Weteranów - do DP Nr 4338W
4303W ul. Weteranów - Beniaminów -od ronda DP 4356W Nr - do granicy z powiatem Legionowskim
brak numeru ul. Żeromskiego - Sieraków ul. Sienkiewicza -od DK Nr 8 - Słupno - do granicy z Powiatem Legionowskim.
brak numeru  Ekologiczna -od skrzyżowanie z ul. Żeromskiego -  do DW Nr 631
4304W ul. Norwida, ul. Polna, ul. Szkolna -od DW Nr 635 - do Słupna skrzyżowania z ul. Żeromskiego
4305W ul. Leśna - Mokre -  Łosie -od skrzyżowania z DP Nr  4306W - do gr. z Gminy Dąbrówka
4306W ul. P.O.W - Zawady - Guzowatka -od skrzyżowania z DW Nr 635 - ul. P.O.W - do granicy z Gminą Dąbrówka.
4307W Zawady - Zwierzyniec - Emilianów -od skrzyżowania z DP Nr 4306W - do DK Nr 8 
4308W Nadma - Kobyłka ( ul. Stara ) -od DK Nr 8 - do granicy z Gminą Kobyłka.
4309W Janków - Kozia Góra - Słupno -od DW Nr 635 - do DK Nr 8
4311W Helenów - Rżyska -od granicy z Gminą Wołomin - do granicy z gminą Klembów.
4317W Emilianów - Zwierzyniec -od DK Nr 8 - do DP Nr 4307W.
4368W Łąki Radzymińskie - Borki - Trzciana -od skrzyżowania z DP Nr 4303W - do skrzyżowania z DP Nr 4302W

Zarządcą dróg jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin, telefon (22) 776-19-40

IV Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2012 roku Nr 391).

3. Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych  (Dz. Urz. MTiGM  z 1995 roku, Nr 10, poz. 20).

V Kontakt w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. nr 3

Robert Nogalski – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg.

telefon 22-786-62-92 wew. 147, 149, 142

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracował: Robert Nogalski – Kierownik Referatu GKMiUD

Paulina Dzierżanowska
 
 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.