Pomoc prawna

paragrafNieodpłatna pomoc prawna w gminach Powiatu Wołomińskiego - Uwaga! - nie dla wszystkich (dop.red.)

5 sierpnia 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Na mocy ustawy na terenie całej Polski, we wszystkich powiatach, powstanie sieć 1524 punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Dostęp do NPP zostanie zapewniony od 1 stycznia 2016 roku.
 
W połowie punktów osoby uprawnione będą mogły skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, a w uzasadnionych sytuacjach – upoważnionego aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. W pozostałych punktach pomoc prawna będzie świadczona za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponadto w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi oraz absolwenci studiów prawniczych z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie pomocy prawnej. 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: prawo pracy, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast, w ramach NPP, nie będą udzielane informacje w zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 
Do zadań prawników w punktach NPP należeć będą: informowanie o obowiązującym stanie prawnym, prawach i obowiązkach obywateli; wskazywanie możliwości rozwiązania problemów prawnych; pomoc w sporządzaniu projektów pism z wyjątkiem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzanie projektów wniosków o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:
 
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o nieodpłatną pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
- kombatanci i niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- weterani;
- osoby przed 26. rokiem życia;
- osoby po 65. roku życia;
- osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znajdują się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 
Należy pamiętać, że odpowiednie dokumenty, potwierdzające uprawnienia do bezpłatnej pomocy prawnej, okazywane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Punkty NPP zostaną umieszczone w lokalach przeznaczonych do tego celu przez poszczególne powiaty lub gminy. W gminie Radzymin będzie to punkt przy ul. Letniej 15. Pomocy prawnej udziela radca prawny i aplikant adwokacki tel. 22 2430547 w godz. 8.00 - 12.00 (od poniedziałku do czwartku zaś w piątki w godz. 16.00 - 20.00)
 
W Powiecie Wołomińskim powstanie aż dziesięć punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W gminach: Dąbrówka, Marki, Tłuszcz i Zielonka pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni przydzieleni na mocy porozumień samorządu powiatowego z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Z kolei punkty prowadzone przez organizację pozarządową znajdą się w Jadowie, Klembowie, Poświętnem, Radzyminie, Strachówce i Wołominie. 30 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął konkurs na realizację tego zadania i podpisał umowę z Fundacją SPEKTRUM z Wołomina.
 
Więcej informacji o NPP znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.