Informacja dla działkowiczów

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych), położonych na terenie Gminy Radzymin

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Radzyminie ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów ustalono opłatę ryczałtową  w wysokości 120,00 zł za rok oraz opłatę ryczałtową w wysokości 200,00  zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Właściciele domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia  deklaracji w terminie do dnia  31 października 2015r.

deklaracja do pobrania

Wzór deklaracji dostępny jest w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. nr 3,  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu: www.radzymin.pl.

Poprawnie wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać  na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania z nieruchomości. Opłatę należy wnieść bez wezwania, za cały rok z góry w terminie do 31 marca.

Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Gminę lub uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu, czynnej:

               - poniedziałek           -   10:00 - 17:00
               - wtorek - czwartek   -     8:00 - 14:30

               - piątek                     -      8:00 - 13:30

Po 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne z działek rekreacyjnych odbierane będą  z wyznaczonych przez Gminę punktów, przy których zostaną ustawione pojemniki  z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Informacja o lokalizacji  punktów, do których należy dostarczyć odpady, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać także u sołtysów poszczególnych miejscowości, na których terenie znajdują się działki rekreacyjne.

W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami: telefon 22 786-62-92 wew. 156 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawa prawna:

         ―      USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z  2013 r. poz. 1399).

-         UCHWAŁA  Nr 90/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 28 maja  2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

-         UCHWAŁA  Nr 91/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

-         UCHWAŁA  Nr 74/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 377 gości oraz 0 użytkowników.