Dla Krzysztofa

                                                                             Dla Krzysztofa Pelweckiego

By Ci w życiu dobrze było,

żeby zawsze się szczęściło,

żeby serce Ci się śmiało,

i o przyjaciołach pamiętało.

 

W dniu urodzin najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności  

                                                 przesyłają sąsiedzi

Stare Załubice, 24 października 2013 r.