Święto Szkoły

Dzień 28 lutego 2004 roku nie był zwykłym dniem pracy w mojej szkole. Dane nam było w szerokim gronie zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów obchodzić święto Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Załubicach, w związku z 62 rocznicą powstania Armii Krajowej oraz 90 - leciem istnienia szkoły.

Naszą uroczystość rozpoczął Dyrektor mgr Edward Biernacki, który poprosił o wprowadzenie pocztów sztandarowych Następnie przywitał zaproszonych gości, przybyłych na naszą szkolną uroczystość: Panią Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie - Małgorzatę Lechowską, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Cezarego Wnuka oraz jego zastępców: Pawła Dąbrowskiego i Janusza Rasińskiego, Pana Burmistrza -Zbigniewa Piotrowskiego oraz jego zastępcę: Andrzeja Siarnę, Przewodniczącego Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej - Tadeusza Jędrasika, radnych z naszego terenu: Włodzimierza Dąbrowskiego i Marcina Redlina, Ks. Proboszcza naszej parafii - Feliksa Chudzika, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, żołnierzy Armii Krajowej, a pośród nich Anielę Janusz, która jest jednocześnie absolwentką naszej szkoły, Dowódcę Jednostki Wojskowej w Zegrzu - płka Jerzego Stworę, byłych nauczycieli i uczniów, przedstawicieli Straży Pożarnej, sołtysów oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Po przywitaniu gości został odśpiewany hymn AK "Naprzód do boju żołnierze", który jest jednocześnie hymnem naszej szkoły, po czym uczeń klasy I gimnazjum, Mateusz Trawicki przedstawił dziewięćdziesięcioletnią historię naszej szkoły. Chciałabym przytoczyć kilka dat, które miały decydujące znaczenie dla historii szkoły w Załubicach oraz jej rozwoju:

    1914 r. - powstanie trzyklasowej szkoły w Załubicach;
    1920 r. - powiększenie szkoły o jeden oddział - szkoła czteroklasowa;
    1924 r. - zorganizowanie szkoły pięcioklasowej;
    1932 r. - szkoła w Załubicach staje się pełną szkoła siedmioklasową;
    1939 - 45 r. - nauczania obowiązkowego nie było, budynki szkoły zostały spalone;
    1946 r. - zorganizowanie szkoły w dwóch drewnianych budynkach przywiezionych z Dąbrowy i Rudy - Łoś;
    1968 r. - zostaje oddany do użytku nowy budynek szkoły tzw. "Tysiąclatki";
    1976 r. - kierownictwo nad szkołą obejmuje mgr Edward Biernacki, który sprawuje to stanowisko do obecnej chwili;
    9 maja 1987 r. - rozpoczęto pracę nad rozbudową szkoły;
    17 stycznia 1989 r. - uroczyste otwarcie nowych skrzydeł szkoły;
    26 czerwca 1990 r. - uroczyste poświęcenie szkoły;
    19 czerwca 1991 r. - nadanie szkole imienia Armii Krajowej;
    1 września 1999 r. - utworzenie trzyletniego gimnazjum;
    1 września 2002 r. - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zostały połączone w Zespół Szkół w Załubicach.

Z okazji tego podwójnego święta uczniowie pod kierunkiem pani Wiesławy Burza, pani Anny Burza oraz pani Elżbiety Gubała, przygotowały montaż słowno - muzyczny związany tematycznie z Armią Krajową. Bardzo mocno rozbawił wszystkich widzów występ pierwszoklasistów, którzy pod kierunkiem swojej wychowawczyni, pani Hanny Rasińskiej zaśpiewali i zatańczyli przy piosenkach: "Pałacyk Michla" oraz "We Lwowie " a także pokaz mody uczniowsko - nauczycielskiej przygotowany pod kierunkiem Pani Celiny Momot. Po występach uczniów Samorząd Szkolny złożył kwiaty przy tablicy pamiątkowej Armii Krajowej.
W dalszej części uroczystości uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursach plastycznym oraz historycznym otrzymali nagrody książkowe. Zwyczajem Święta Szkoły jest również coroczne wręczanie dla najlepszych uczniów dyplomów "Wzorowego Ucznia". Samorząd Szkolny przygotował także dyplomy pod nazwą "Przyjaciel Szkoły", które wręczono osobom współpracującym i niosącym różną pomoc szkole. Przewodniczący Komisji Oświaty, pan Tadeusz Jędrasik wręczył na ręce pana Dyrektora puchar i dyplom dla uczniów gimnazjum za udział w rozgrywkach tenisa stołowego. Wielu zaproszonych gości zabrało głos na tej uroczystości, m. in. pani wizytator Małgorzata Lechowska, podziękowała młodym artystom słowami: "...dzięki Wam mogliśmy się wzruszyć i zaśmiać...", a także żołnierz AK z Załubic, pani Aniela Janusz, która wyznała: "...chętnie wspominam to co było kiedyś, choć szkoła do której chodziłam niczym nie przypomina obecnej, pięknej i zadbanej szkoły..."

Naszą wspaniałą uroczystość zakończył koncert gitarowy muzyków z Filharmonii Warszawskiej, który był muzyczną wędrówką po różnych regionach świata, usłyszeliśmy m. in. Zorbę, Kalinkę i wiele innych utworów. Po wysłuchaniu koncertu zaproszeni goście zwiedzali szkołę oraz wystawy pamiątek z czasów jej istnienia, a także wpisywali się do Kroniki Szkoły. Dekorację sali, w której odbywała się uroczystość wykonali uczniowie pod kierunkiem pani Henryki Retka.

Autor tekstu: Hanna ROSIŃSKA