Stosunek do innych

ptak na tle słońca

Nie sposób przecenić wpływu egoizmu na ludzką cywilizację. Można powiedzieć, że w większej części jest ona ukształtowana przez ludzki egoizm. Skupienie się na świecie odcina życiodajne prądy energii, które unoszą wysoko ku Bogu. Rezygnacja działania na rzecz innych i stawianie samych siebie w centrum to powody spaczonej cywilizacji, wyzutej z miłości, dobroci i skromności. Taka cywilizacja jest chora.

Boskość żyje w każdym człowieku i służąc innym, służymy Bogu i rozwijamy się wewnętrznie. Zdolności, które otrzymał każdy człowiek oraz doświadczenie, które  wypracowujemy przez lata, powinny służyć innym, społeczeństwu, którego jesteśmy cząstką. Usilnie każdego dnia , starajmy się czynić coś pożytecznego, wykorzystując swoje zdolności dla dobra innych, dla pomocy, rozwiązywania problemów, usuwania przeszkód. Prośmy Boskość w naszych sercach aby wskazała nam możliwość służenia innym i Jej samej. Wszystko co uczynimy ofiarujmy Bogu jako prezent dla Niego, mający przynieść Mu radość. Tak postępując szybko uwolnimy się z kajdan interesowności i walk o „swoje”.

Człowiek żyje po to, by sprawiać radość Bogu! Wszystko co czyni Bóg, czyni wyłącznie dla dobra każdej istoty i nie ma w tym najmniejszego śladu egoizmu. Powołaniem człowieka jest kochać, czynić dobro i sprawiać tym radość Bogu. Radość i szczęście człowieka to powód do radości samego Boga, wszak jest naszym ojcem/matką, a każdy rodzic pragnie, by jego dziecko było szczęśliwe. Nasze dobre postępowanie jest zapłatą za cały wysiłek włożony w Stworzenie. Pracujmy dla innych traktując swój wysiłek  jako służbę dla  Boskości, dla Miłości. Boskość mieszka w sercu każdego człowieka, a służba innym, jest najwyższą formą miłości.

Aleksandra

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.