POGODA

OSTATNIO DODANE

WYBORY SOŁTYSÓW

Wybory sołtysówPodstawowymi aktami prawa, które regulują problematykę wyborów sołtysów i rad sołeckich jest ustawa o samorządzie gminnym oraz statuty poszczególnych sołectw.

Sołtys  jest organem wykonawczym sołectwa, a do jego kompetencji należy: 

 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • zwoływanie zebrań wiejskich (w tym celu rozwieszanie ogłoszeń o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa),
 • realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, a także umożliwianie zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy, sołtys dokonuje poboru podatków  jako inkasent organu podatkowego,
 • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy jego sołectwa.

Zgodnie z zapisami tych aktów w gminie Radzymin aktualnie odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję 2015 – 2018.

Poniżej harmonogram terminów zebrań wiejskich w wybranych sołectwach:

    Lp.         sołectwo                       data                            I termin       II termin                 miejsce zebrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.   Stare Załubice     22 stycznia 2015 r. (czwartek)      18.00       18.30                  Zespół Szkół
 2.   Nowe Załubice    31  stycznia  2015 r. (sobota)       15.00       15.30                  ul. Piwna 2
 3.   Ruda                          4 lutego  2015 r. (środa)        18.00       18.30                 OSP w Rudzie
 4.   Arciechów         11 lutego  2015 r. (środa)             18.00       18.30                  ul. Zegrzyńska 53
 5.   Borki              13 lutego 2015 r. (piątek)               19.00        19.30                  Zielony Zakątek
 6.   Wolica            20 lutego 2015 r. (piątek)               18.00        18.30                  ul. Mazowiecka 183  A
 7.   Opole             27 lutego 2015 r. (piątek)               18.00       18.30                   ul. Opolska 62

Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” uprasza się mieszkańców o liczne przybycie.

Zarządzenie Nr 0050.7.2015


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW WIEJSKICH

Uprzejmie informujemy, że prawa wyborcze w wyborach sołtysów i rad sołeckich przysługują mieszkańcom stale zamieszkującym teren sołectwa, tj. osobom zameldowanym albo dopisanym do spisu wyborców.

Osoby niezameldowane i nie ujęte w spisie wyborców mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3-ego maja 19, w poniedziałki w godzinach  9:00 - 18:00 oraz  wtorek - czwartek  godz. od 8:00 do 16:00

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Chaciński


 

 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.