POGODA

OSTATNIO DODANE

Powiedz NIE! spalaniu śmieci!

SPALANIE ODPADÓW - W PALENISKACH DOMOWYCH - TRUJĄCE! NIEBEZPIECZNE ! SZKODLIWE !

Nie zabijaj!Szanowni Państwo, jesteśmy w pełni sezonu grzewczego. Urząd Miasta i Gminy Radzymin, mając na uwadze wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza w tym okresie, pragnie zwrócić Państwa uwagę  na nielegalne  postępowanie wielu osób z odpadami. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje emisję bardzo szkodliwych dla naszego zdrowia pyłów i innych trujących związków chemicznych.

Wszystkie przypadki palenia śmieci należy niezwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej (tel.: 22 786 786-62-92 wew. 152 lub  602 385 861) lub do pracowników Urzędu zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką odpadami (tel.  22 786 62 92  wew.  153 i 127). 

 

Sezon grzewczy to okres, w którym bardzo często czuć i widać, czym wielu naszych mieszkańców pali w swoich domowych paleniskach. Spalane są, poza niskiej jakości paliwami, różne rodzaje odpadów, np. opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanieczyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji.

Nie wszystko w paleniskach  domowych można palić!

Dlatego, że domowe piece nie są  urządzeniami przystosowanymi do bezpiecznego spalania odpadów. W takich niekontrolowanych warunkach, przy zbyt małych temperaturach i słabej cyrkulacji powietrza występuje niepełne spalanie, co powoduje, że  dochodzi do emisji wielu niebezpiecznych dla naszego zdrowia substancji.

Do powietrza i otoczenia  przedostają się najbardziej szkodliwe pyły i inne  trujące  związki chemiczne!

Należą do nich w szczególności tzw. dioksyny i furany. Najkrócej ujmując: są to złożone związki chemiczne, bardzo szkodliwe dla organizmu człowieka, toksyczne i rakotwórcze. Dowiedziono, że jest to wymierny wynik popularnego zwyczaju spalania w piecach węglowych odpadów z gospodarstw domowych. Proces powstawania dioksyn w tych warunkach został dokładnie zbadany. Jeśli bowiem w naszym palenisku węglowym, oprócz węgla i koksu,  znajdą się odpady typu: opakowania z tworzyw sztucznych np. polietylenu i  mokre resztki organiczne, to proces spalania zachodzi wtedy z bardzo małą wydajnością  - będzie się tliło, a nie paliło, co sprawia powstawanie trujących związków.

Nie napawa optymizmem fakt, że  dla  wielu osób palenie w piecu śmieci, opon i innych niepotrzebnych rzeczy jest sprawą normalną. 
Zmianę sytuacji może spowodować  edukacja i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (a jest to proces długotrwały), kontrole przestrzegania przepisów  ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami oraz rodzaju stosowanego opału, jak również odpowiednia reakcja społeczna na ten nielegalny i niebezpieczny dla wszystkich proceder.

Nie będziemy mieli czystego powietrza, jeżeli nie zmienimy mentalności beztroskich zwolenników (najczęściej naszych sąsiadów) takiego postępowania.

To już nie chodzi nawet o świadomość ekologiczną, a o dbałość o własne zdrowie i zdrowie najbliższych. 

Gmina  Radzymin od dłuższego czasu prowadzi kampanię edukacji publicznej w tej sprawie.  Nie będzie jednak ona skuteczna bez pomocy tych z Państwa, którzy zdają sobie sprawę ze wszystkich ujemnych skutków, na ludzki organizm i  środowisko naturalne,  takiego nagannego postępowania.

Należy wykształcić powszechne  poczucie braku  tolerancji dla tego typu zachowań!

W sezonie zimowym odczuwamy więc nie tylko niską temperaturę, ale i odory ze spalania odpadów w piecach domowych. Czy są jakieś skuteczne sposoby walki z tym procederem?

Przepisy ochrony środowiska zabraniają  spalania odpadów poza specjalistycznymi instalacjami do tego przeznaczonymi. Efektem kontroli, która wykaże spalanie odpadów w paleniskach domowych, mogą być bardzo dotkliwe kary grzywny.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż uprawnienia pracowników Urzędu  Miasta i Gminy Radzymin do kontroli  w zakresie przestrzegania przez mieszkańców przepisów  dotyczących  prawidłowości postępowania z wytwarzanymi przez gospodarstwa domowe odpadami,  wynikają z art.9a ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.). Do kontroli, o której mowa w tym przepisie, stosuje się art. 379 i art.380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Palenie toksycznych odpadów jest łamaniem prawa, toteż  pracownicy Urzędu będą reagować na każdy sygnał od Państwa. Nie tolerujmy takich zachowań!

Opracowała: Halina Grzelak 

Sekretarz Gminy Radzymin 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 196 gości oraz 0 użytkowników.