POGODA

OSTATNIO DODANE

WYBORY 2014

 

logoDla wygody czytelników, wszelkie informacje dotyczące wyborów samorządowych zgromadzone zostały w jednym miejscu, wystarczy kliknąć - czytaj więcej, a wyświetlą się wszystkie artykuły opublikowane wcześniej.

 

Zaproszenie na spotkanie przedwyborcze

Kandydatka na burmistrza Radzymina Halina Bonecka oraz kandydaci na radnych powiatowych i do Rady Miasta, zapraszają Mieszkańców na spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się 8 listopada br. (sobota) o godz. 18.00 w kawiarni "U Basi" w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 183 A

Serdecznie zapraszamy!

Autor informacji: Magdalena Gajewska

Szef Sztabu Wyborczego


 

Halina BoneckaHalina Justyna Bonecka - 

Kandydatka na Burmistrza Radzymina

Szanowni Wyborcy!

Postanowiłam kandydować, ponieważ uważam, że nasza mała ojczyzna zasługuje na więcej. Przez ostatnie 4 lata aktywnie uczestniczę w życiu naszej lokalnej społeczności i jestem głęboko przekonana, że czas na zmianę. Jest wiele do zrobienia, w szczególności w zakresie oświaty i inwestycji – ciasnota w naszych radzymińskich szkołach to problem, który musi być rozwiązany w trybie pilnym. Nie chcę przez to powiedzieć, że dotychczas nic nie robiono w tym obszarze – warunki w niektórych wiejskich szkołach są bardzo dobre.

Moją troską będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Wodociąg w Gminie to podstawa – każdy musi mieć dobrą wodę. Ludzie nie mogą z niepokojem patrzeć w niebo, czy będzie padać czy nie, bo zalewanie posesji to sprawa oczywista podczas opadów, a tak być nie powinno.

Mieszkańcy potrzebują dobrych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc do wypoczynku i rekreacji.

Kandyduję, ponieważ potencjał tkwiący w nowych jak i rdzennych mieszkańcach Radzymina i Gminy nie jest wykorzystany. W obecnym kontekście konieczna jest zmiana – nowy burmistrz, to nowe perspektywy. Uważam, że jestem gwarantem tych nowych perspektyw dla Radzymina i Gminy.

Jestem ekonomistą, (58 lat), (w 1979 r. ukończyłam SGPiS – Wydział Finansów i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), wyznaję i stosuję zasadę permanentnego uczenia się przez całe życie – systematycznie doskonalę swoje umiejętności (ukończyłam wiele kursów i studiów podyplomowych, także z prawa pracy), pracowałam w szkole, administracji rządowej i samorządowej, mam dużo energii, dorosłe, samodzielne dzieci,  mam więc dużo czasu, który mogę poświęcić społeczności lokalnej. Pochodzę ze wsi, wiem co to ciężka praca, zostałam wychowana w duchu rzetelnej i uczciwej pracy, a honor i wiara to moje dziedzictwo. Maksymy wpajane przez Rodziców w dzieciństwie tkwią w mojej pamięci i są moim drogowskazem. Ora et labora. Módl się i pracuj! 

NOWY BURMISTRZ -  NOWE PERSPEKTYWY - CZAS NA ZMIANY

Nic dla Radzymina bez Radzyminiaków. Nic dla Gminy bez jej mieszkańców.

 BUDŻET OBYWATELSKI JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA GMINĄ – dzieląc wspólne pieniądze mieszkańcy kierują się zdrowym rozsądkiem.

Założenia:

 • inwestycja w człowieka jest najważniejsza – dlatego największym naszym dobrem i troską są dzieci
 • budżet zadaniowy – w konsekwencji np. znamy koszt wybudowania 1 km drogi, a nie ile wydaliśmy na budowę dróg w gminie
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – możliwość składania projektów uchwał przez grupę mieszkańców
 • zwiększenie aktywności młodych na rzecz rozwoju miasta i gminy – poprzez tworzenie warunków do aktywnej działalności Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
 • większe zaangażowanie środków zewnętrznych w rozwój gminy
 • zwiększenie udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, głównie w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych na inwestycje (dobrze byłoby, gdyby wydatki majątkowe stanowiły ok. 30 – 40% budżetu)
 • dialog z mieszkańcami to sprawa kluczowa, ale również dobry kontakt z władzami centralnymi i województwa, powiatowymi i sąsiednich gmin
 • nie zapominamy o historii, ale tworzymy przyszłość
 • burmistrz powinien być dobrym menedżerem, ale również rozumiejącym wagę problemów społecznych w gminie
 • zapewnianie warunków dla lokalnej przedsiębiorczości
 • dobry kontakt z biznesem – to biznes tworzy nowe miejsca pracy
 • realizowanie niektórych zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym (np. budownictwo komunalne, infrastruktura rekreacyjno – sportowa i kulturalna, żłobki, przedszkola)
 • współpraca z ościennymi gminami w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności mieszkającej na pograniczu gminy i wspólnego realizowania zadań własnych
 • nasze miasto i gmina to niejako sypialnia metropolii warszawskiej, zatem należy również zadbać o tych mieszkańców, którzy od niedawna są naszymi mieszkańcami
 • wykorzystanie potencjału wynikającego z budowy obwodnicy – wyposażanie terenów w infrastrukturę w celu pozyskiwania inwestorów
 • przyjazne miejsca dla seniorów – np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, „bank czasu” seniorów (może też być powiązany z czasem matek przebywających na urlopach)
 • urząd przyjazny dla mieszkańców – maksymalne skrócenie czasu załatwiania spraw, w tym dostosowanie czasu pracy urzędu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców
 • odbudowa zaufania mieszkańców do władzy – nie składam obietnic niemożliwych do zrealizowania

Edukacja, sport, kultura, zdrowie:

-  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wchodzącej w skład                                                                    Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej

-  Budowa obiektu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie

 • budowa nowoczesnego przedszkola publicznego, ale też działania wspierające inicjatywy społeczne i prywatne w zakresie opieki nad najmłodszymi
 • ścieżki rowerowe
 • tereny rekreacyjne (np. park linowy, skatepark, siłownia na świeżym powietrzu – street workout, place zabaw)
 • racjonalne wykorzystanie środków z funduszu przeciwalkoholowego – przeznaczenie środków na realizowanie w szkołach programów zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym nałogom (jest to również jedna z form zagospodarowania czasu wolnego uczniów – działania przeciw nudzie, ale też maksymalne wykorzystanie potencjału infrastruktury szkolnej)
 • przywrócenie działalności świetlic środowiskowych
 • wzbogacenie warunków do realizacji podstawy programowej dla sześciolatków
 • wsparcie merytoryczne, w tym szkoleniowe, dla nauczycieli zgodnie z ich potrzebami, ale też w celu    doskonalenia jakości pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły – zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego

Opieka społeczna, polityka prorodzinna:

Mam świadomość, że niektórzy nasi mieszkańcy mają bardzo niskie dochody, zaledwie wystarczające na przeżycie, dlatego podejmę działania w celu opracowania programu pomocowego dla mieszkańców o najniższych dochodach.

Gospodarka komunalna:

 • budowa chodników i ścieżek rowerowych, w pierwszej kolejności przy drogach prowadzących do szkół
 • wodociąg w każdej wsi
 • budowa mieszkań komunalnych w partnerstwie publiczno – prywatnym
 • systematyczna modernizacja dróg

Propozycje dla obszarów wiejskich:

 • place zabaw i ogólnodostępne boiska w każdej wsi
 • centra aktywności wiejskiej
 • wspieranie agroturystyki
 • wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania środków unijnych i środków z innych źródeł zewnętrznych (np. na zakładanie stawów hodowlanych)

Planowanie przestrzenne:

 • planowanie zgodne z kierunkami rozwoju gminy, ale z poszanowaniem własności prywatnej
 • planowanie przestrzenne, którego priorytetem jest przyciąganie zasobów zewnętrznych (nowych inwestorów i mieszkańców)                  

Komunikacja lokalna:

 • poprawa komunikacji lokalnej (Radzymin jako centrum zbiegu linii autobusowych ze wszystkich wsi lub inne rozwiązania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb społecznych)
 • działania na rzecz uruchomienia linii nocnych do Radzymina z Warszawy
 • działania na rzecz zintensyfikowania połączeń kolejowych z Warszawą

Ochrona przeciwpowodziowa: kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami

Lokalny handel:

 • małe sklepy to najprostszy sposób na tworzenie miejsc pracy – niefaworyzowanie dużych sieci handlowych poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne
 • działania sprzyjające utrzymaniu się małych sklepików jako firm rodzinnych

Opracujemy i wdrożymy strategię rozwoju Gminy, w tym strategię rozwoju oświaty – posiadanie tych dokumentów jest konieczne dla dynamicznego rozwoju naszej Gminy i Radzymina.

Suma małych rzeczy daje duże zmiany!

www.halina-bonecka.pl


 

Dorota KalbarczykDorota Jolanta Kalbarczyk

Okręg 16
Wsie: Nowe Załubice, Ruda, Stare Załubice

 

Szanowni mieszkańcy Nowych Załubic, Starych Załubic i Rudy!

Zwracam się do Państwa z apelem, abyście 16 listopada 2014 roku włączyli się do aktywnego działania na rzecz naszej gminy.

Ubiegam się o mandat radnej Rady Miejskiej w Radzyminie, ponieważ znam problemy, jakie Państwa trapią i mam zamiar aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Wielu radnych, często tych samych, mieliście przez wiele lat, może więc czas postawić na nowych?

Mam 55 lat, z zawodu jestem pielęgniarką, należę do osób  pracowitych i konsekwentnych  w swoich działaniach. W Załubicach Nowych od 16 lat prowadzę Dom Opieki dla ludzi starszych, od roku jest to dom dla każdego, ponieważ  po 15 latach starań podpisaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Chciałabym moją pozytywną energię i wiarę w ludzi spożytkować na rzecz naszych wsi i całej gminy. Apeluję, aby zaangażowali się Państwo w nasz wspólny projekt, dokonali słusznego wyboru i byli w przyszłości dumni ze swojej decyzji.

Tylko od Was zależy, jak będzie wyglądał Radzymin za kilka lat.

Dorota Kalbarczyk


 

Krzysztof BarwikKrzysztof Leszek Barwik

Okręg 15

Wsie: Arciechów, Borki, Opole, Wolica 


Szanowny Wyborco!

Zwracam się do Ciebie, abyś 16 listopada 2014 roku aktywnie włączył się w wybory samorządowe i dokonał najlepszego wyboru. Twoje zaangażowanie i odpowiedzialność, to sukces albo porażka dla rozwoju Radzymina.

Ubiegam się o mandat radnego, aby dbać o naszą gminę i jej mieszkańców. Swoim zaangażowaniem pragnę przyczynić się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Jestem absolwentem Uczelni Wyższej o kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Zawodowo zajmuję się zaopatrzeniem w sieci handlowej jednej z najstarszych polskich firm.

Jestem osobą kompetentną, pomocną, nie bojącą się podejmowania nowych wyzwań, które stoją przede mną.

Proszę o Twój głos!


 

Marek Brodziak

MAREK BRODZIAK - to 39 letni mieszkaniec Nadmy, kochający mąż i troskliwy ojciec trójki dzieci. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Studium Menadżerskiego. Zawodowo od 14 lat związany z jedną największych korporacji energetycznych w Polsce, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i obecnie jest menadżerem wyższego stopnia. Od trzech lat piastuje funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie. 

Podczas jego przewodnictwa udało się ograniczyć niepotrzebne wydatki, urealnić przychody i zacząć planować w oparciu o rzetelne analizy ekonomiczne, dzięki czemu, zaledwie w ciągu trzech lat zadłużenie gminy Radzymin zostało obniżone o połowę.

Mądra polityka radnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej pod przewodnictwem Marka Brodziaka nie tylko doprowadziła do diametralnej poprawy kondycji finansowej gminy, zakończono również sztandarową inwestycję, jaką była budowa kanalizacji w Radzyminie. Dokończono budowę skrzydła przychodni, która trwała bagatela 25 lat, ponadto przyczyniła się do rozpoczęcia budowy nowego gimnazjum a także poprawiono nawierzchnię kilku ulic.

Dobra kondycja finansowa gminy Radzymin daje  realną szansę sięgnięcia po środki unijne z perspektywy finansowej 2014 – 2020. Dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie gminy oraz środkom zewnętrznym będziemy mogli w sposób zauważalny poprawić bazę oświatową,  bezpieczeństwo i stan naszych dróg oraz przebudować bazę sportową w mieście.

Dajmy szansę młodości i doświadczeniu, które poparte jest konkretami a nie obietnicami!


Dorota Więch

 

 

 

DOROTA JUSTYNA WIĘCH – 38 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne, zamężna, 2 dzieci. Syn Krzysztof Więch jest członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin. Lubiana, odpowiedzialna, konsekwentna i bardzo zaangażowana w prace na rzecz dobra i rozwoju swojej miejscowości. Od 4 lat pełni funkcję sołtysa wsi Borki. To z inicjatywy pani Doroty wykonano nową nakładkę asfaltową na 1,5 km. odcinku drogi gminnej w Borkach. Podpisano umowę na okres 9 lat z Urzędem Gminy Radzymin o udostępnieniu działki gminnej o pow. 1.600 m2. Na placu tym organizowany jest plac zabaw dla dzieci.  W trakcie realizacji - budowa linii kablowej i oświetlenia (18 lamp) ul. Ryńskiej w Borkach.

 

 

 

 

 


Zbigniew Jabłoński

 

 

 

ZBIGNIEW JABŁOŃSKI - 55 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Mieszkając wśród Was, stałem się jednym z Was. Przez wiele lat pracy pragnąłem służyć wszystkim będącym w trudnej sytuacji. Z potrzeby serca poświęciłem się młodzieży naszej społeczności. Z mojej inicjatywy powstał klub sportowy „Rządza – Załubice”. W osobistym odczuciu jestem człowiekiem o otwartym sercu w pracy społecznej i niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Wyborco, znasz mnie z codziennego życia i świadectwa mojej wiary, sam podejmij decyzję, czy będę godnym Twego zaufania.

 

 

 

 

 

  


logo

26 października w hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się debata kandydatów na urząd burmistrza Radzymina. W spotkaniu z wyborcami udział wzięło czterech z sześciu kandydatów na burmistrza.

 

Organizatorzy debaty:

Kurier Radzymiński

Radzymiński Regionalny Portal Informacyjny

                                  Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego ze spotkania z wyborcami.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=GVFoDkzxzCM{/youtube}


 

Z cyklu: Spotkania przedwyborcze

 logoKategoria: News  Odsłony: 70                 

                 Zaproszenie na spotkanie przedwyborcze

 

Kandydatka na burmistrza Radzymina Halina Bonecka oraz kandydaci na radnych powiatowych i do Rady Miasta, zapraszają Mieszkańców na spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się 4 listopada br. (wtorek) o godz. 18.00 w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu w Radzyminie Al. J. Pawła II 20

Halina Bonecka                                   

                       Serdecznie zapraszamy!

 

Autor informacji: Magdalena Gajewska

Szef Sztabu Wyborczego


 

Komunikat Komisji Wyborczej

logoKategoria: News   Odsłony: 162

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZYMINIE 
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

O WYLOSOWANYCH NUMERACH DLA LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH 
W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE ZARZĄDZONYCH 
NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 22 października 2014 r., Miejska Komisja Wyborcza w Radzyminie przyznała następujące numery listom kandydatów na radnych zarejestrowanych przez poniższe komitety wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Numer 24  KWW Radzymin Nowe Pokolenie

Numer 25  KWW Samorządowy

Numer 26  KWW Centrum Zbigniewa Piotrowskiego

Numer 27  KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe

Numer 28  KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Numer 29  KWW Sławomira Gawrońskiego

Numer 30  KWW Mądra Ekonomia dla Gminy

Numer 31  KW Oburzeni

Numer 32  KWW Elżbiety Żmijewskiej

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Ewa Wojcieszkiewicz


 

WYBORY 2014

logoKategoria: News   Odsłony: 286

Kandydaci na pełnienie funkcji burmistrza MiG Radzymin

Halina Justyna Bonecka (58 l.) zam. Radzymin  - KW  Platforma Obywatelska RP

Marek Brodziak (39 l.) zam. Nadma - KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Krzysztof Kamil Chaciński (29 l.) zam. Radzymin - KW Radzymin Nowe Pokolenie

Marzena Teresa Małek (38 l.) zam. Radzymin - KW Prawo i Sprawiedliwość

Krzysztof Roman Oksiuta (53 l.) zam. Słupno - KW Samorządowy

Zbigniew Michał Piotrowski (64 l.) zam. Radzymin - KW Centrum Zbigniewa Piotrowskiego


Obwód głosowania dla sołectw: Arciechów, Borki, Nowe Załubice, Opole, Ruda, Stare Załubice, Wolica

Zespół Szkół w Starych Załubicach  05-255 Stare Załubice ul. Mazowiecka 40 (siedziba dostępna dla osóbniepełnosprawnych).


 

Kandydaci na radnych Miasta i Gminy Radzymin

Okręg nr 15 – wsie: Arciechów, Borki, Opole, Wolica

Krzysztof Barwik (PO)

Zbigniew Jabłoński (MWS)

Katarzyna Stokowska (CS Jeden Powiat)

Hanna Rasińska (Centrum Zbigniewa Piotrowskiego)

Okręg nr 16 – wsie: Nowe Załubice, Ruda, Stare Załubice

Włodzimierz Dąbrowski (CS Jeden Powiat)

Dorota Kalbarczyk (PO)

Krystyna Pałaszewska (Centrum Zbigniewa Piotrowskiego)

Wojciech Rybarczyk (PIS)

Artur Sokołowski (Samorządowy)

Zbigniew Więch (MWS)

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego

Sławomir Ludwiniak (PO) zam. Borki

Krzysztof Piórkowski (PO) zam. Ruda
 
Dorota Więch (MWS) zam. Borki
 
Andrzej Siarna (CS Jeden Powiat) zam. Stare Załubice

 

Spotkania przedwyborcze... 

logoKategoria: News   Odsłony: 50

W dniu 16 października (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie kandydata na burmistrza gminy Radzymin -Krzysztofa Chacińskiego z mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się w autobusie  wyborczym, który zaparkuje przy kościele w Nowych Załubicach.


 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 297 gości oraz 0 użytkowników.