POGODA

OSTATNIO DODANE

"Sprzątanie Świata" 2014 w gminie Radzymin

W dniach 19 - 21 września 2014 roku odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2014” pod hasłem „Turysto szanuj środowisko". „Sprzątanie Świata” miało miejsce w Polsce już po raz 21-szy. Krajowym patronem i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcja wpisała się już na stałe w kalendarz ekologicznych wydarzeń roku - zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i lokalnym. Gmina Radzymin tradycyjnie brała w niej udział. Akcję organizował i koordynował Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

"Sprzątanie Świata 2014"Czystość w naszej gminie jest prostą funkcją zachowań mieszkańców, właścicieli działek letniskowych, turystów - a w szczególności ich skłonności i dobrej woli do zachowania porządku. Ale ochrona środowiska naturalnego – to przecież interes nas wszystkich. Coroczne sprzątanie jest niewątpliwie jedną z metod kształtujących pozytywne nawyki w życiu codziennym, choć jeszcze bardzo wiele musi się zmienić, aby w należyty sposób rozwiązywać problemy gospodarki odpadami. Sprzątanie świata jest przede wszystkim akcją edukacyjną. Jej efektem ma być przede wszystkim zmiana naszych przyzwyczajeń i stylu życia na bardziej przyjazny dla przyrody i środowiska. Choć zmiana świadomości to proces wieloletni, to cieszy fakt, iż i w tym roku możemy stwierdzić, iż akcja spełniła pokładane w niej nadzieje.

Uczestnicy akcji

Akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się przede wszystkim dzięki aktywności społeczności lokalnych. Jak zawsze do tej szlachetnej i potrzebnej inicjatywy włączyły się dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy. W "Sprzątaniu Świata" wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne oraz przedszkola i niektóre sołectwa. Najmłodsi uczestnicy akcji (przedszkola i szkoły podstawowe) sprzątały najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali śmieci wzdłuż wiejskich dróg i ulic, na ogólnodostępnych placach zabaw i boiskach, w parkach oraz pobliskich lasach.

Sprzątanie w liczbach
W akcji uczestniczyło około 1800 osób. Wprawdzie sprzątanie w ramach akcji nie wiąże się z zawodami i rywalizacją kto najwięcej zbierze śmieci, ale warto odnotować efekty w postaci uprzątniętych terenów i ilości odpadów, w tym odzyskanych z ich strumienia cennych surowców wtórnych. Zebrano 30 Mg różnego rodzaju odpadów.

Sprzątanie świata to akcja edukacyjna
Jak już wcześniej podkreślono, pozbywanie się dzikich wysypisk z naszego krajobrazu jest przede wszystkim akcją edukacyjną. Jej głównym i strategicznym celem ma być uświadomienie jak największej liczbie osób zagrożeń płynących ze strony nielegalnie składowanych odpadów. Wypracowanie skutecznej metody walki z takim nielegalnym procederem wymaga jeszcze czasu i nawiązania ścisłej współpracy samorządu, szkół, organizacji społecznych i - co najważniejsze – całej społeczności lokalnej. Można również śmiało stwierdzić, iż to proekologiczne przedsięwzięcie spełniło bardzo ważne edukacyjne zadanie. W praktyczny sposób młodzi ludzie przekonali się, iż niezagospodarowane i niekontrolowane wysypiska dewastują i degradują środowisko leśne oraz stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Pozostaje mieć nadzieję, że przesłanie kampanii pozostanie wśród uczestników na dłużej i wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa – zarówno wśród stałych mieszkańców Gminy, jak i wśród osób, które czasowo tu przebywają.

Tradycyjnie akcja była atrakcyjną formą edukacji ekologicznej połączonej z integracją społeczną, wyrażeniem troski o środowisko naturalne i zwróceniem społecznej uwagi na ten problem. 

Szczytny cel, dobra organizacja, zainteresowanie i zaangażowanie ze strony licznych uczestników, słoneczna pogoda i chęci kontynuowania takich działań w przyszłości - tak można w skrócie podsumować tegoroczną akcję „Sprzątanie Świata”. Pozostaje mieć nadzieję, że jej przesłanie pozostanie wśród wszystkich jej uczestników na dłużej. Akcja ta jest bowiem nie tylko lekcją szacunku dla środowiska, ale też w coraz większym stopniu staje się możliwością kreowania i utrwalania w świadomości mieszkańców pozytywnych wzorców postępowania z odpadami.

Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski składa serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji "Sprzątania Świata 2014"

Szczególne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży radzymińskich placówek oświatowych oraz ich nauczycielom i wychowawcom.

Serdecznie dziękuję również "Dobroczyńcom dla Środowiska" za wkład w organizację tegorocznej kampanii  „Sprzątanie Świata”:

Pani Małgorzacie Klimkiewicz - Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05 – 250 Radzymin,
Panu Tadeuszowi Gołębiewskiemu - Prezesowi Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego "TAGO" Ciemne, ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin,
Panu Dariuszowi Szpańskiemu i Panu Gabrielowi Staniec - Właścicielom Firmy P.P.U.H IMPERF s.c. 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7 D,
Pani Elżbiecie Jeleń - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie im. ppłk. pil. Mariana Pisarka, 05-250 Radzymin, ul. 11 Listopada 2,
Pani Małgorzacie Osieckiej-Chmielewskiej - Dyrektor Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej, 05-250 Radzymin, ul. M. Konopnickiej 24,
Pani Elżbieta Bielec - Dyrektor Zespołu Szkół w Słupnie, 05-250 Radzymin, Słupno, Al. Jana Pawła II 14,
Pani Annie Madoń - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie, 05-250 Radzymin, Słupno, ul. Szkolna 3,
Panu Krzysztofowi Czuba - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, 05-261 Nadma ul. Szkolna 7,
Pani Grażynie Wardak-Dymek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, 05-250 Radzymin, Ciemne, ul. Wołomińska 208,
Panu Edwardowi Biernackiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starych Załubicach, 05-255 Stare Załubice,
Pani Ewie Wnuk - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Radzyminie im. mjr. Stefana Waltera, 05-250 Radzymin, ul. 11 Listopada 2,
Pani Urszuli Zimińskiej - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 26,
Pani Bożennie Bońskiej - Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni, 05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18,
Pani Hannie Szymańskiej - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Radzyminie, 05-250 Radzymin, ul. Batorego 8, 
Pani Magdalenie Jarzębskiej-Kopka - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Radzyminie 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja 28,
Pani Małgorzacie Kuśnierz – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” 05-250 Radzymin, ul. Żeligowskiego 10,
Pani Edycie Marczuk – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola TEDDY, 05-250 Radzymin Stary Dybów, ul. Myśliwska 27, 
Pani Kindze Woźniak – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „CALINECZKA” 05-250 Radzymin, Słupno, Al. Jana Pawła II 64, 
Pani Dorocie Franczak – Dyrektor Przedszkola LITTLE ANT BEE, 05-250 Radzymin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9/11,
Panu Heronimowi Dachniewskiemu - Sołtysowi Sołectwa Arciechów,
Panu Mirosławowi Jagodzińskiemu – Sołtysowi Sołectwa Nowy Janków,
Panu Grzegorzowi Łapińskiemu – Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie.

Pamiętajmy!
Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas. 
Niech ta akcja stanie się pretekstem do tego, żeby każdego dnia na nowo odpowiedzialnie 
korzystać ze środowiska.

Opracowanie:
Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami
Halina Grzelak – Sekretarz Gminy Radzymin


 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.