POGODA

OSTATNIO DODANE

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PLANU

logoOGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY RADZYMIN – OBRĘBY: ARCIECHÓW, POPIELARZE, STARE ZAŁUBICE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 68/VI/07 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice, z a w i a d a m i a m  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 9 września 2014 r. do 7 października 2014 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyminie, 05-250 Radzymin, Pl. Tadeusza  Kościuszki 2, pok. 20  w godz. 9.00 - 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2014 r. w godz. 14.00-16.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, 05-250 Radzymin, Pl. Tadeusza  Kościuszki 2, pok.  23 (sala konferencyjna).

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Radzymina na adres Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, 05-250 Radzymin, Pl. Kościuszki 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art.18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2014 r.  Zgodnie z art.40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. z m.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Burmistrza Radzymina na adres Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, 05-250 Radzymin, Pl. Kościuszki 2, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, 05-250 Radzymin, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, pok. 19 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

Burmistrz Radzymina
/-/ Zbigniew Piotrowski


 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.